ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

PROTIPOPLAVNI UKREPI V NASELJU ŠENTLOVRENC

IZVAJANJE 2020
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 258.048,23 EUR z DDV
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 258.048,23 EUR z DDV
SOFINANCIRANJE

NAZIV INVESTICIJE: Ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc

 

POVZETEK:

Občina Trebnje je uspešno izvedla investicijo protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc. Cilj investicije je bila izvedba 6 protipoplavnih ukrepov, ki so obsegali sledeča dela:

-        ukrep 1: izvedba razširitve odvodnega železniškega jarka,

-        ukrep 2: umestitev dodatnega prepusta »Potok«,

-        ukrep 3: znižanje travnika med železnico in mlinščico, ki bo deloval kot zadrževalnik vode ob ekstremnem poplavljanju,

-        ukrep 4: ureditev in razširitev kanala Mlinščice,

-        ukrep 5: izvedba nasutja za objekt vrtec (ukrep že izveden ob gradnji vrtca),

-        ukrep 6: izvedba protipoplavnega zidu.

 

CILJI:

- izboljšanje poplavne varnosti celotnega naselja Šentlovrenc

- pridobitev uporabnega dovoljenja za vrtec Šentlovrenc.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- izboljšanje poplavne varnosti celotnega naselja.

 

 

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA:

Celotna vrednost investicije je znašala 258.048,23 EUR (z DDV). Sredstva so bila zagotovljena v celoti iz lastnih sredstev Občine Trebnje.

galerijaGalerija