ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

ZDRAVO Z NARAVO (AKRONIM: ŠMARNICA)

IZVAJANJE 2018 - 2019
STATUS Zaključeno

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

VREDNOST OPERACIJE:  17.054,03 €

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 13.228,37 €

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: ŠMARNICA

TRAJANJE OPERACIJE: oktober 2018 – september 2019

STATUS OPERACIJE: v izvajanju

SODELUJOČI:
Prijavitelj: Vinogradniško društvo "Lisec" Dobrnič
Partnerji:  Občina TrebnjeDruštvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, Vinogradniško sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Bosepo d.o.o.

CILJI OPERACIJE:

 • Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja z ohranjanjem kulturne dediščine na podeželju in razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.
 • Ozaveščanje širše javnosti o pomenu pridelave in predelave šmarnice: Širšo javnost želimo ozavestiti o lastnostih šmarnice, zato bo v ta namen izvedena analiza soka, mošta in vina iz šmarnice. Rezultati analize bodo objavljeni tudi v knjigi. V primeru, da bodo rezultati analize pokazali, da šmarnica kot vino ni strupena za zdravje ljudi, bomo predlagali ustreznim inštitucijam, da se spremeni zakonodaja, v tej smeri, da bi se tudi kot vino šmarnica lahko tržilo. Z izvedbo delavnic pa bomo vzpodbujati tudi k naravni pridelavi grozdja.

 • Spodbujanje uporabe šmarnice in zelišč v kulinariki: Z izvedbo delavnic na območju LAS želimo razvijati različne možnosti uporabe šmarnice in zelišč v kulinariki in s tem spodbuditi razvoj novih produktov.

 • Zapisati vse o zgodovini, pomenu, pridelavi in predelavi šmarnice: Izdaja knjige o šmarnici. Namen publikacije je opisati šmarnico v preteklosti, izpostaviti zdravilne učinkovine, vzpostaviti predelavo brez agresivnih učinkovin ter možnosti uporabe v kulinariki. V tej knjigi bodo objavljeni tudi rezultati analize šmarnice, ki jih bo opravila Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Potreba je po ozaveščanju širše javnosti o lastnostih te rastline. Izdana bo knjiga z namenom, da se šmarnico predstavi tako lokalnemu prebivalstvu kot širši javnosti. 

 • Spodbujanje lokalne samooskrbe in vzpostavljanje novih tržnih poti: Z razvojem novih produktov želimo vzpodbuditi pridelavo lokalnih izdelkov za trženje.

Na podlagi delavnic oziroma izobraževanj bodo lokalni prebivalci pridobili znanje o boljšem izkoriščanju naravnih danosti območja. S tem bomo vplivali na varovanje naravne in kulturne dediščine.  Glede na to, da je v velikem porastu opuščanje vinogradov zasajenih s šmarnico ter glede na to, da je sajenje žlahtne trte v zelo majhnem porastu, bomo s to operacijo dali možnost vinogradnikom, da nadaljujejo z vzgojo trte in predelajo grozdje za druge koristne namene. Pomemben rezultat te operacije bo tudi, da se vinogradniško območje ne bo v tako hitrem trendu spreminjalo v počitniško oziroma stanovanjsko območje. S tem, ko vinogradniki niso več zainteresirani obdelovati vinograde, jih prodajo, kupci teh parcel pa se nimajo namena ukvarjati oziroma nadaljevati z vzgojo vinograda ter ga uničijo. Zemljišče pa spremenijo v počitniški del s pripadajočimi objekti ter vrtovi.

Na podlagi izobraževanj bodo lokalni prebivalci imeli možnost pridobiti znanje o možnostih samooskrbe.

Znani bodo rezultati na podlagi opravljenih analiz iz soka, mošta in vina, pridobljenih iz grozdja šmarnica, na osnovi katerih bo možno ovrednotiti šmarnico kot vino. Te analize bo opravila fakulteta, ki ima ustrezne reference.

Vse o zgodovini šmarnice, njenih koristnih, celo zdravilnih učinkovinah ter odstiranja tabujev glede škodljivosti in zakaj vinogradniki vztrajajo pri vzgoji le-te, pa bo napisano v knjigi. Prav tako bodo v tej knjigi prikazani vsi rezultati analiz o soku, moštu in vinu, predelanih iz grozdja, ki jih bo opravila ustrezna inštitucija.

Operacija bo prispevala k prepoznavnosti območja po tovrstnosti predelave – dodatni ponudbi obiskovalcem turizma v zidanicah – zelena turistična točka.

AKTIVNOSTI:

 • Koordinacija in vodenje.
 • Ozaveščanje.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Šmarnica in zelišča v kulinariki.
 • Analiza šmarnice.
 • Knjiga o šmarnici.
 • Razvoj novih izdelkov.

REZULTATI OPERACIJE:

 • 4 novi produkti (sok, marmelada, eterično olje in tinkture), 1 analiza lastnosti šmarnice (v primeru pozitivnih rezultatov, da vino iz grozdja šmarnica ni zdravju škodljivo in da je primerno za trženje, pa bo nov izdelek tudi vino šmarnica).
 • 1 nova knjiga.
 • 12 izvedenih delavnic (2 za ozaveščanje o ohranitvi zasajenih površin vinogradov, varovanju okolja, vzgajanju trte okolju prijazno in 4 delavnice o izdelavi novih produktov).
 • 30 udeležencev na delavnicah.

 

POVEZAVE:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

galerijaGalerija