E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

REKONSTRUKCIJA CESTE TREBNJE – RAčJE SELO II. FAZA

IZVAJANJE 2018
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 360.595,31 EUR
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 98.819,12 EUR
SOFINANCIRANJE
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo / 261.776,00 EUR

NAZIV INVESTICIJE: Rekonstrukcija ceste Trebnje – Račje Selo II. faza

 

POVZETEK:

Občina Trebnje je z realizacijo investicije »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425001 Trebnje-Račje selo – II. faza« dokončala ureditev navedene lokalne ceste. I. faza tega projekta je bila izvedena že v letu 2016. V Letu 2018 končana II. faza je vključevala tudi gradnjo pločnika skupaj z javno razsvetljavo, s čimer je je sedaj vzpostavljena varna peš povezava med naseljema Trebnje in Račje selo. V sklopu gradnje je bilo urejeno tudi nevarno križišče lokalnih cest v naselju Račje selo. Z rekonstrukcijo odseka lokalne ceste se je  izboljšala prevoznost obravnavanega odseka ceste, povezanost med naselji, prometna varnost, infrastrukturna urejenost občine in ne nazadnje splošni pogoji bivanja za tamkajšnje prebivalce.

 

CILJI:

-          Rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 661 m in širini 6 m

-          Izgradnja pločnika v dolžini 627 m in širini1,5 m

-          Ureditev javne razsvetljave

Galerija