E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

SANACIJA KANALIZACIJE NA SIMONČIČEVI ULICI

IZVAJANJE 2018
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 21.720,37 EUR
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 21.720,37 EUR
SOFINANCIRANJE

 

 

NAZIV INVESTICIJE: Sanacija kanalizacije Simončičeva ulica - intervencija

 

POVZETEK:

Na Simončičevi ulici je zaradi dotrajanosti in pod dimenzioniranosti cevi prihajalo večkrat do poplavljanja in zalivanja objektov, zato je bilo potrebno urgentno sanirati najbolj kritičen odsek. Obstoječ sistem je bil pod dimenzioniran ter dotrajan do te mere, da ni bil več primeren za odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod. Sanacija je trajala od avgusta do septembra 2018.

 

CILJI:

- zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;

- ohranjanje kvalitete in čistosti okolja;

- preprečiti poplavljanje in zalivanje objektov ob močnejših padavinah;

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- izboljšanje odvajanja meteornih vod ob močnejših padavinah;

 

VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA:

Celotna vrednost investicije je znašala 21.720,37 EUR (z DDV). Sredstva so bila zagotovljena v celoti iz lastnih sredstev občinskega proračuna.