ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA RAČJE SELO-BLATO

IZVAJANJE 2017 - 2018
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 915.690,60
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 901.034,69
SOFINANCIRANJE
  • KS Račje selo / 14.655,91

 

NAZIV INVESTICIJE: Izgradnja kanalizacijskega sistema Račje selo - Blato

 

POVZETEK:

Občina Trebnje je z izbranim izvajalcem Komunalo Trebnje d.o.o. v novembru 2018 dokončala investicijo izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Račje selo – Blato. Večina objektov se je priključila na javno omrežje kot gravitacijski hišni priključki, kjer pa konfiguracija terena tega ni omogočila, so bila izvedena hišna črpališča. V bližini naselja je bila v preteklosti že izgrajena ČN PE 500, na katero se je speljala odpadna voda novo priključenih prebivalcev. V okviru projekta je bilo izvedenih več kot 100 revizijskih jaškov, na katere so se priključili vsi hišni priključki. Po izgradnji kanalizacijskega sistema se je izvedla tudi preplastitev celotne širine vozišča. Vrednost celotne investicije je znašala 915.690,60 EUR z DDV, kar predstavlja najvišjo vrednost projekta Občine Trebnje v letu 2018.

 

CILJI:

- trajnostni razvoj

- zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;

- ohranjanje kvalitete in čistosti okolja;

- povečevanje števila priključenih prebivalcev na kanalizacijske sisteme;

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- izboljšanje kvalitete življenja;

- izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje, kar omogoča varovanje vodnih virov;

- zmanjšanje onesnaženosti in preprečevanje okoljskih tveganj;

 

VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA:

Celotna vrednost investicije je znašala  915.690,6 EUR (z DDV). Sredstva so bila zagotovljena v celoti iz lastnih sredstev občinskega proračuna. V delu izgradnje meteorne kanalizacije je KS Račje selo financirala izgradnjo v višini 12.013,04 EUR (brez DDV) oz. 14.655,91 EUR (z DDV).

 

galerijaGalerija