ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

AQUARES – IZBOLJšANJE POLITIK NA PODROčJU PONOVNE UPORABE VODE ZA UčINKOVITO RABO VIROV

IZVAJANJE 2018 - 2023
STATUS V izvajanju
VREDNOST PROJEKTA 1.835.550,00 EUR
LASTNA SREDSTVA
 • Občina Trebnje / 20.780,00 EUR
SOFINANCIRANJE
 • Evropski sklad za regionalni razvoj / 117.800,00 EUR
 • Partnerji v projektu / 1.704.909,54

Projekt AQUARES – Izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode za učinkovito rabo virov, INTERREG EUROPE programAQUARES – Izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode za učinkovito rabo virov” je projekt INTERREG Europe programa, katerega namen je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik, povečati učinkovito rabo virov, spodbuditi zeleno rast in okoljsko učinkovitost s spodbujanjem ponovne uporabe vode.

Program Interreg Europe je oblika transnacionalnega sodelovanja, ki svojo podporo namenja projektom na področjih raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, nizkoogljičnega gospodarstva in okolja ter učinkovite rabe virov. Vir financiranja znotraj programa je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),  skupni proračun programa v obdobju 2014-2020 pa je 426.309.600 €.

Ponovna uporaba vode je nujnost in priložnost v EU iz dveh razlogov: a) pomanjkanje vode se je dramatično povečalo in ogroža 11 % prebivalstva EU in 17 % ozemlja EU, b) svetovni trg z vodo bo do leta 2020 vreden 1 trilijon €; rast vodnega gospodarstva v EU za zgolj 1 % lahko ustvari dodatnih 20.000 novih delovnih mest.

Ponovna uporaba vode je opredeljena kot strateški vidik učinkovitega upravljanja z vodami v EU. Projekt naslavlja manko različnih prožnih ukrepov za učinkovito upravljanje z vodnimi viri (npr. odsotnost trajnostnih spodbud) v kmetijskem, industrijskem, mestnem in rekreacijskem sektorju v evropskih regijah ter počasno uveljavljanje tehnoloških in upravljavskih inovacij glede ponovne uporabe vode.

Projekt združuje 10 javnih inštitucij iz devetih evropskih držav s ciljem, da bi s ponovno uporabo vode dosegli boljše upravljanje z vodnimi viri. Tej pobudi se je pridružila tudi občina Trebnje, saj smo naklonjeni skrbi za okolje in vidimo v takem projektu ogromno potenciala. Projektna prizadevanja se bodo osredotočila na:

 • opredeliti izvedljive strategije na področju ponovne uporabe vode za učinkovito rabo virov;
 • zagotoviti ustrezno zaščito vodnih teles;
 • izkoristiti še neizkoriščene finančne instrumente EU in spodbuditi naložbe v projekte ponovne uporabe vode;
 • spodbujati javni dialog za obravnavo nasprotujočih si interesov v sektorju ponovne uporabe vode.Projektni partnerji:

 


                                 Projektni partnerji


Trajanje projekta:
junij 2018–maj 2021 (1. faza), junij 2021–maj 2023 (2. faza)

Predvidene projektne aktivnosti:

 • Organizacija 6 srečanj ključnih akterjev in deležnikov na področju ponovne uporabe vode v vsaki državi partnerici projekta;
 • Priprava 4 tematskih poročil o priložnostih in ovirah na področju ponovne uporabe vode v državah partnericah projekta;
 • Udeležba na 4 transnacionalnih delavnicah na temo tehnologij, politik in naložb v ponovno uporabo vode;
 • Organizacija 2 javnih posvetov o ponovni uporabi vode;
 • Udeležba na 3 študijskih obiskih dobrih praks v tujini in organizacija enega študijskega obiska doma.

Cilji projekta:

 • Spodbuditi transnacionalni prenos znanja in povečati zmogljivosti javnih inštitucij za načrtovanje in izvajanje politik, ki bodo spodbujale inovativne tehnologije in poslovne modele ponovne uporabe vode z namenom učinkovitega upravljanja z vodnimi viri in spodbujanjem zelenega gospodarstva;
 • Ozaveščati o prednostih ponovne uporabe vode in smotrne rabe vodnih virov v različnih sektorjih (kmetijstvu, gospodarstvu, turizmu itd.); 
 • Izboljšati sodelovanje med javnimi inštitucijami pri pripravi potrebnih ukrepov za spodbujanje ponovne uporabe vode;
 • Omogočiti podjetjem in potrošnikom, da pri proizvodnji ali potrošnji, opravljanju storitev itd. vključujejo tehnike in postopke ponovne uporabe vode.
 • Spodbuditi regionalne naložbe v projekte ponovne uporabe vode;
 • Pripraviti Akcijski načrt (v obliki spletnega orodja) za izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode na različnih ravneh (lokalni, regionalni, državni in evropski).

Prevideni rezultati projekta:

 • Oblikovano bo brezplačno spletno orodje (t. i. toolkit) za pomoč lokalnim uporabnikom pri vrednotenju različnih vidikov ponovne uporabe vode (npr. primeri dobrih praks upravljanja, naložb, financiranja, tehnologij, poslovnih modelov in spremljanja);
 • 200 sodelavcev v partnerskih inštitucijah bo pridobilo dodatno znanje, kompetence na področju ponovne uporabe vode;
 • 80 regionalnih in lokalnih organov bo preučilo in vključilo AQUARES priporočila za ponovno uporabo vode v pripravo svojih ukrepov in politike;
 • izboljšano upravljanje 9 političnih inštrumentov s poudarkom na vrednotenju implementiranih ukrepov in projektov ter racionalizaciji izbirnih procesov;
 • opredelilo se bo nove možnosti financiranja  projektov na področju ponovne uporabe vode (npr. filtriranje vode, osveščanje o pomenu ponovne uporabe vode, vzpostavitev povpraševanja po ponovni uporabi vode).

Povezave:

 

POVEZAVE DO OBJAV V MEDIJIH:

 

 

                                                                       

galerijaGalerija


priponkePriponke