ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

ENO JE POTREBNO - BARAGA IN ČIPKA KOT NITI SODELOVANJA (BA-ČI)

IZVAJANJE 2018 - 2019
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 53.508,24 EUR

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

VREDNOST OPERACIJE:  53.508,24 €

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 38.823,10 €

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: BA-ČI

TRAJANJE OPERACIJE: september 2018 – november 2019

STATUS OPERACIJE: v izvajanju

SODELUJOČI:
Prijavitelj:    Občina Trebnje
Partner:       Kulturno društvo Trebnje, sekcija Klekljarska skupina Žnurce

CILJI OPERACIJE:

 • Cilj izboljšanja kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanja ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju, bomo dosegli z zazvoj podpornega okolja za izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja.

Operacija bo lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, povezala z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Ireneja Friderika Barage, skozi povezavo pa razvila inovativen program medgeneracijskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin in hkrati razvila tri inovativne lokalne produkte. Namen delavnic izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Eno je potrebno«, in sicer implicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bile v Baragovem času Indijanci, danes pa so to starejši, mladi, ženske, Romi itd. S to aktivnostjo bomo odgovorili na potrebo območja po razvoj programov za aktivno preživljanje prostega časa in po povezovanju generacij.

Predlagana operacija zaradi široke prepoznavnosti imena in pomena slovitega F. I. Barage in potenciala, ki ga le-ta nosi za razvoj kulturnega turizma v občini, obsega tudi razvoj treh novih inovativnih produktov, povezanih z lokalnim okoljem, z namenom ohranjanja in revitalizacije snovne in nesnovne kulturne dediščine občine ter z namenom dviga prepoznavnosti območja.

Kot prvi inovativen produkt bo v sklopu prve aktivnosti v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvita Baragova rezina z detajlom čipke.

Kot drugi inovativen produkt se smatra glavna razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki bo najprej postavljena in odprta v Baragovi galeriji v Trebnjem, v drugi polovici projekta pa bo razstava gostovala v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah in Stični. Razstavni eksponati bodo delno izdelani s strani KD Trebnje, sekcije Žnurce, čemur bo namenjeno izredno veliko število ur dela, delno pa bodo eksponati naročeni tudi pri zunanjih izvajalcih.

Kot tretji inovativen produkt se smatra zbornik črtic o Baragi, ki bo rezultat objavljenega literarnega natečaja, pripravljenega in koordiniranega s strani zunanjega strokovnega izvajalca. Rezultati natečaja in predstavitev zbornika bodo javnosti predstavljeni v sklopu ločenega dogodka, literarnega večera. S temi aktivnostmi bomo odgovorili na potrebo območja po promociji območja, plasiranju blagovnih znamk na trg in potrebo po ohranjanju dediščine.

AKTIVNOSTI:

 • Koordinacija in vodenje.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Razvoj in promocija Baragove rezine.
 • Razvoj celostne podobe operacije in oblikovanje in tisk promocijskega materiala.
 • Medgeneracijske klekljarske delavnice.
 • Izvedba literarnega natečaja na temo Barage.
 • Potopisno predavanje z otvoritvijo razstave slik in replik predmetov Po Baragovi poti v dvorani STIK, Trebnje.
 • Predavanje o nastanku Baragovega logotipa z otvoritvijo razstave Baraga in knjige v KPGT, Trebnje.
 • Otvoritev razstave Glina, Baraga in čipka v DSO Trebnje.
 • Otvoritev glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Baragovi galeriji.
 • Gostovanje glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah, Stični.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 • 1 razvit inovativen program za medgeneracijsko povezovanje – program medgeneracijskih klekljarskih delavnic
 • 10 izvedenih delavnic (4 x v Trebnjem, 1 x v Žužemberku, 1 x v Dolenjskih Toplicah, 1 x v Ivančni Gorici in 1 x v Stični)
 • 50 udeležencev na delavnicah (5 udeležencev/delavnico)
 • 3 novo razviti produkti povezani z lokalnim okoljem (Baragova rezina, razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko in zbornik s črticami kot rezultat literarnega natečaja)

POVEZAVE:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Sledite nam lahko tudi na FACEBOOK strani Friderik Irenej Baraga.

 

POVEZANE NOVICE:

galerijaGalerija