ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

OBNOVA VASI SELA PRI ŠUMBERKU

IZVAJANJE 2012 - 2013
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 101.209,80 €
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 18.529,69 €
SOFINANCIRANJE
  • LEADER / 68.084,29 €

OPIS PROJEKTA

Projekt je obsegal:
- izgradnjo otroškega igrišča v bližini vrtca,
- obnovo starih vaških luž: Kalce, dve na Orlaki in Karano
- obnova spomenika NOB s prostorom za druženje v gozdu

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Cilji in nameni so bili:
- izboljšanje kakovosti otroškega varstva in socializacijo otrok v popoldanskem času,
- ohranjanje vrst,
- usmerjena gospodarska raba vodnih virov, varstvo in ohranjanje narave,
- ohranjanje vrednot boja proti okupatorju,
- ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih ter izboljšava obstoječih delovnih mest,
- povečanje vključevanja prebivalcev LAS v vseživljenjske oblike izobraževanja,
- razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture,
- izboljšanje kvalitete življenja na podeželju,
- ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

PARTNERJI

Občina Trebnje
Partnerji:
Krajevna skupnost Sela pri Šumberku
Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Šumberku
Osnovna šola Veliki Gaber
Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje

 

Celotna vrednost projekta 101.209,80 €

 

galerijaGalerija