ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

OBRTNA CONA TREBNJE

IZVAJANJE 2003 - 2006
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 1.975.483,00 €
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 1.037.404,00 €
SOFINANCIRANJE
  • MGRT - EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ / 909.937,00 €
  • MGRT - AGENCIJA RS ZA REGIONALNI RAZVOJ / 28.142,00 €

OPIS PROJEKTA

Občina Trebnje je morala realizirati investicijsko naložbo v komunalno infrastrukturo obrtne cone Trebnje, ker tisti čas ni imela možnosti opredeliti drugih lokacij na novih območjih z razvojnimi in izvedbenimi dokumenti. Načrtovanje navedene obrtne cone je bilo nadaljevanje zagotavljanja lokacij za malo gospodarstvo, po katerih je bilo v občini glede na ugodno prometno lego ob avtocesti veliko povpraševanje.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Namen investicijske naložbe je izvedba komunalne in cestne infrastrukture na površini 10,43 ha.
Z izvedbo komunalno opremljenega zemljišča so bili realizirani naslednji cilji:
• zgrajena je bila javna komunalna infrastruktura s čimer je bil omogočen pogoj za preselitev obstoječih in vzpostavitev novih podjetij, 
• občina je s tem zagotovila dolgoročno lokacijo za potrebe malih podjetij in srednje velikih podjetij, 
• ustvarili smo podjetniško klimo in inovativno okolje, kar je prispevalo k hitrejšemu zaposlovanju, rasti novih podjetij in celostnemu razvoju regije, 
• spodbudili smo razvoj podjetniške infrastrukture, kar je bil pogoj za pospešen razvoj podjetništva in gospodarstva,
• pospešili smo dvig konkurenčnosti obstoječih podjetij, 
• na novih lokacijah imajo podjetja in možnost širitve dejavnosti in novega zaposlovanja: predvideno oziroma zagotovljeno je bilo najmanj 64 novih delovnih mest do konca leta 2008, 
• zmanjšali smo stopnje brezposelnih v občini in regiji, 
• povečanje prihodkov v občinski proračun iz naslova dohodnin novo zaposlenih ter prispevka za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Celotna vrednost projekta 1.975.483,00 €

 

galerijaGalerija