ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA TREBNJE

IZVAJANJE 2016 - 2017
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 47.580,00 €
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 14.430,00 €
SOFINANCIRANJE
  • KOHEZIJSKI SKLAD / 28.177,50 €
  • MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO / 4.972,50 €

OPIS PROJEKTA

Javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

S sprejetjem tega dokumenta naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja.

 

 

Celotna vrednost projekta 47.580,00 €

galerijaGalerija