ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

UREDITEV INFRASTRUKTURE IN ODKUP ZEMLJIŠČ V ROMSKEM NASELJU HUDEJE

IZVAJANJE 2012
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 472.685,09 €
LASTNA SREDSTVA
  • OBČINA TREBNJE / 164.379,54 €
SOFINANCIRANJE
  • REPUBLIKA SLOVENIJA / 308.305,55 €

OPIS PROJEKTA

Namen investicije je ureditev prometne infrastrukture znotraj romskega naselja Hudeje; cesta in pločnik za pešce v primarnem cestnem omrežju ter javna razsvetljava in zunaj romskega naselja (desno) ob lokalni cesti; avtobusno postajališče s pločnikom za pešce in javno razsvetljavo do uvoza v romsko naselje oziroma združitve v naselju. 
Investicija obsega ureditev cest znotraj naselja v obsegu izvedene geodetske odmere oziroma parcelacije, to je dejanskega katastra.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Cilj investicije je bila ureditev primarnega cestnega omrežja znotraj in zunaj romskega naselja (cesta z odvodnjavanjem, pločnik za pešce, javna razsvetljava, avtobusno postajališče) ter ureditev sekundarnega cestnega omrežja znotraj romskega naselja (cesta z odvodnjavanjem).
Drugi cilj pa je bil odkup parcel, za zaokrožitev smiselne celote naselja.

 

Celotna vrednost projekta 472.685,09 €

 

galerijaGalerija