ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

IZGRADNJA VODOHRANA MEDVEDJEK IN ZAMENJAVA CEVOVODA MEDVEDJEK - TEMENICA

IZVAJANJE 2009 - 2011
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 990.917,40 €
LASTNA SREDSTVA
  • Občina Trebnje / 325.998,32 €
SOFINANCIRANJE
  • ESRR / 664.919,08 €

OPIS PROJEKTA

Občina Trebnje je v zahodnem delu občine rekonstruirala skupaj približno 3 km vodovodnih cevovodov, zgradila vodohran kapacitete 500 m³ in odstranila obstoječi bazen za pralne vode čistilne naprave za pitno vodo.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Namen investicijske naložbe je zmanjšanje vodnih izgub in ureditev vodooskrbe v vplivnem območju obravnavanih vodovodnih vodov.
Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo, in sicer z:
• izgradnjo vodohrana Medvedjek 500 m³,
• vgradnjo novih cevi DN300 iz nodularne litine v dolžini 967 m na cevovodu Medvedjek – Temenica (do železniške proge),
• vgradnjo novih cevi DN200 iz nodularne litine v dolžini 538 m na cevovodu Rez. Medvedjek – Rez. Pekel,
• vgradnjo novih cevi DN300 v dolžini 1.485 m in cevi DN150 v dolžini 25 m iz nodularne litine na cevovodu Rez. Medvedjek – Velika Loka,
rušenjem in odstranitvijo obstoječega bazena za pralne vode z zamenjavo za čistilno napravo za pitno vodo.

 

 

Celotna vrednost projekta 990.917,40 €

 

galerijaGalerija