ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

23.11.2023 MLADE DRUŽINE UGODNEJE DO PARCELE ZA GRADNJO

Občinski svet Občine Trebnje je na včerajšnji, 9. redni seji v tem mandatu, potrdil vsebino javnega razpisa za prodajo zazidljivih parcel na Dobravi mladim in mladim družinam.

Mladi in mlade družine (starostna meja je 35 let) s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje bodo po objavi javnega razpisa na občinski spletni strani lahko ponudbe za nakup ene od 15 parcel na Dobravi pri Dobrniču oddali na predpisanih obrazcih ob plačilu varščine (deset odstotkov izklicne cene izbrane parcele) do vključno 20. decembra. Vsi kupci bodo morali v petih letih pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske stavbe, sicer bodo plačali pogodbeno kazen v višini ene petine ponudbene cene.

»S predlagano vsebino javnega razpisa zasledujemo cilj iz občinskega podrobnega prostorskega načrta, da te gradbene parcele namenimo mladim družinam in mladim. Njim je namreč stanovanjski trg manj naklonjen. Mladi imajo praviloma nižje prihodke oziroma so zaposleni za določen čas, kar jim otežuje nakup stanovanja, ki je vse višji strošek. S parcelami, ki so namenjene ravno mladim, ki rešujejo svoje  stanovanjsko vprašanje, jim želimo pomagati, da se bodo hitreje osamosvojili in si uredili samostojen dom,« je povzela županja Mateja Povhe.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj prvič obravnaval predlog proračuna za prihodnje leto, ki skupaj predvideva 19,5 milijona evrov prihodkov in 21,6 milijona evrov odhodkov. Za investicijska vlaganja je predvidenih devet milijonov evrov, od tega skoraj tri milijone za rekonstrukcijo in prizidavo športne dvorane v Trebnjem. Predlog proračuna bo v javni razpravi do 7. decembra.

V Svet zavoda Glasbena šola Trebnje je kot nadomestnega člana imenoval Milana Žnidaršiča in v drugi obravnavi sprejel odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje ter potrdil pristop občine k Skupnosti občin Slovenije.

sekcija galerijaGalerija