E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

22.04.2010 Zahvala Župana

Vsem občankam in občanom občine Trebnje, ki so sodelovali v akciji "Očistimo Slovenijo v enem dnevu!".

V petek in soboto je v čistilni akciji skupno sodelovalo približno 2700 ljudi. Pobranih je bilo preko 100 ton odpadkov. Najbolj množičen odziv je bil na območju Mirne, Trebnjega, Velikega Gabra in Dobrniča.
Večino manjših črnih odlagališč in odpadkov ob cestah ter vodah smo v soboto očistili.

Hvala vsem, v imenu občine, za sodelovanje, posebna zahvala pa še tistim, ki ste pokazali takšno navdušenje in ekološko zavest, da boste tudi to soboto čistili preostanke odpadkov v naravi.
Posebno se želim zahvaliti za dobro organizacijo in logistično podporo občinskemu koordinatorju Vinku Ribiču, vsem krajevnim skupnostim, podjetju Komunala Trebnje d.o.o., CGP d.d., gasilskim društvom, lovskim družinam, osnovnim šolam ter ostalim društvom v občini Trebnje, ki ste se s svojim članstvom množično udeležili akcije OSVED.

Moj osebni občutek je, da je danes (po čiščenju) občina lepša in verjamem, da se vsi počutimo kot po spomladanskem čiščenju lastne hiše!

Da bi vsi skupaj bolj pazili na naše naravno okolje vas pozivam, da morebitna nedovoljena odlaganja odpadkov v naravi TAKOJ prijavite na 113 in občinski inšpektorat.

Še enkrat HVALA vsem skupaj. S podobnimi akcijami bomo nadaljevali tudi v prihodnje in zagotovili našim vnukom lepše in boljše naravno okolje.

 

Alojzij Kastelic
ŽUPAN