E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

13.04.2010 NAČRT ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV

OBVESTILO

 

 

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bo v času od 03.05.2010 do 06.05.2010 izvajala odvoz nevarnih odpadkov po naslednjem razporedu:

 

 

Ponedeljek, 03.05.2010:

 

1.     KS TREBNJE: pri Kmetijski zadrugi v Starem trgu od 07.00 do 9.00 ure;

2.     KS MIRNA: pri Prodajnem centru Mercator od 9.15 do 10.30 ure;

3.     OBČINA Å ENTRUPERT: pri gasilskem domu od 10.45 do 12.00 ure;

4.     BIVÅ A KS MOKRONOG: pri gasilskem domu od 12.15 do 13.45 ure;

 

Torek, 04.05.2010:

 

1.     BIVÅ A KS TREBELNO: pri Osnovni šoli od 07.00 do 9.00 ure;

2.     KS DOL. NEMÅ KA VAS: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30 ure;

3.     KS SVETINJA: pri gostilni Rogelj od 10.45 do 12.00 ure;

4.     KS DOBRNIČ: pri trgovini Mercator od 12.15 do 13.45 ure;

 

Sreda, 05.05.2010:

 

1.     KS KNEŽJA VAS: v Mali vasi (bivša OÅ ) od 07.00 do 9.00 ure;

2.     KS SELA PRI Å UMBERKU: pri trgovini Ozimek od 9.15 do 10.30 ure;

3.     KS VELIKI GABER: pri gostilni Jerlah od 10.45 do 12.00 ure;

4.     KS Å ENTLOVRENC: pri gasilskem domu od 12.15 do 13.45 ure;

 

Četrtek, 06.05.2010:

 

1.     KS VELIKA LOKA: pri železniški postaji od 7.00 do 9.00 ure;

2.     KS ČATEŽ: pri gasilskem domu od 9.15 do 10.30 ure;

3.     KS RAČJE SELO: pri gasilskem domu od 10.45 do 12.00 ure;

4.     KS Å TEFAN: pri gostilni Mišič od 12.15 do 13.45 ure;

 

 Nevarne odpadke je potrebno do zbiralnice dostaviti v ustrezni embalaži, ki onemogoča, da bi prišlo do onesnaženja, večje kose po možnosti razstaviti ter jih po razporedu dostaviti na ustrezna zbirna mesta ob točno določeni uri.

 

Nevarni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: topila, kisline, baze, fotokemikalije, baterije in akumulatorji, odpadki, kateri vsebujejo živo srebro, lepila in smole, barve ter črnila, detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi, pesticidi in biocidi, tiskalniki, les, ki vsebujejo nevarne snovi, embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

 

Med nevarne odpadke NE SODIJO: iztrošeno pohištvo, sanitarni elementi in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva, papir in lepenka, steklo, oblačila, jedilna olja in maščobe, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, plastika, odpadki iz čiščenja dimnikov, embalaža iz lesa, kovine, plastike, papirja ter stekla in sestavljenih materialov.

 

 

Občani lahko nevarne odpadke pripeljejo na zbirno sortirni center Globoko tudi sami, in sicer vsak delovni dan med 7. in 18. uro in ob sobotah med 8. in 12. uro.

 

                                                                                                                                  

    Vodja sektorja splošne komunale:                            direktor

                Robert PAVLIN, str. teh.                         mag. Å tefan VELEČIČ