ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

18.11.2021 NOVOST PRI IZDAJANJU DOVOLJENJ ZA PARKIRANJE

Občanke in občane ter druge uporabnike plačljivih parkirnih površin obveščamo, da smo na podlagi prejetih pripomb v zvezi z novim parkirnim režimom v Trebnjem spremenili pravilnik, ki ureja dovoljenja za parkiranje. Spremembe pravilnika so bile uveljavljene 13. 11. 2021. 

Po novem se lahko vlagatelju izda dovoljenje za parkiranje za največ dve vozili, pri čemer na javni(h) parkirni(h) površini/ah, za katero/e je izdano dovoljenje za parkiranje, ni dovoljeno hkrati parkirati obeh vozil. Navedeno velja za vlagatelje, ki so ali bodo vlogo vložili po uveljavitvi sprememb.

Vlagatelji, ki so dovoljenje za parkiranje pridobili po doslej veljavnih pravilih, pa imajo možnost, da najkasneje do 13. 12. 2021 Skupni občinski upravi občin Dolenjske (po pošti na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na elektronski naslov souod@novomesto.si) sporočijo še registrsko številko drugega vozila in za to vozilo priložijo kopijo prometnega dovoljenja. Skupna občinska uprava občin Dolenjske bo registrsko številko drugega vozila vpisala v evidenco izdanih dovoljenj za parkiranje, že izdane dovolilnice pa se ne bodo nadomeščale in bodo za obe vozili prenehale veljati z dnem, ki je na njih naveden.   

Vsi, ki želite pridobiti dovoljenje za parkiranje in vloge še niste oddali, pa lahko le-to oddate na prenovljenem obrazcu, ki je za oddajo po navadni ali elektronski poti dostopen TUKAJ, za elektronsko oddajo e-vloge pa kliknite TUKAJ.

Občinska uprava Občine Trebnje

 

sekcija galerijaGalerija

  • Grafika Trebnjega z označenimi območji parkiranja