ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

16.11.2021 VLADA NA OBISKU REGIJE JV SLOVENIJA IN OBČINE TREBNJE

Vlada Republike Slovenije se je v četrtek, 11. novembra, in v petek, 12. novembra 2021, mudila na delovnih obiskih v regiji Jugovzhodna Slovenija. Regijo sestavljajo občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

V okviru obiska so se predsednik vlade, ministrice in ministri ter drugi predstavniki srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se je zaključil v petek, 12. novembra, ob 18. uri na javni tribuni o razvoju Jugovzhodne regije v Kulturnem centru Janeza Trdina.

V občini Trebnje smo gostili predstavnike Ministrstva za finance, Ministrstva za izobraževanje, znanost in športMinistrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, predviden pa je bil tudi obisk predstavnikov Ministrstva za zdravje, ki pa je bil zaradi razmer v zadnjem trenutku odpovedan.

V četrtek, 11. novembra, so Podružnično šolo Dolenja Nemška vas obiskali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Marjana Dolinška, državnega sekretarja za področje izobraževanja in športa, so v Dolenji Nemški vasi sprejeli župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic z vodjo Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo mag. Janezom Zakrajškom, ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc in ravnatelj OŠ Veliki Gaber mag. Gregor Udovč. Beseda je tekla tako o investiciji v dozidavo PŠ Dolenja Nemška vas, za katero je občina že pridobila sofinanciranje ministrstva, kot tudi o investiciji Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice, ki je v načrtovanju.

Ravno tako v četrtek je minister dr. Jože Podgoršek obiskal Ekološko kmetijo Kukenberger, kjer ga je poleg družine Kukenberger pričakal še župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Kukenbergerjevi so mu predstavili svojo družinsko kmetijo, na kateri živijo štiri generacije. Mladi prevzemnik Anton Kukenberger je bil leta 2016 izbran tudi za inovativnega mladega kmeta. Vsi izdelki kmetije Kukenberger so izdelani iz senenega mleka, znani pa so po pridelavi sirov, masla in skute.

V petek, 12. novembra se je na Baragovi domačiji mudila ministrica Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch, ki sta jo sprejela župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic s sodelavko Aleksandro Stritar in poslanec Državnega zbora RS Blaž Pavlin. Dobrodošlico so ji izkazali tudi člani KD Trebnje, ki so ji predstavili življenje Friderika Ireneja Barage in ji razkazali Baragovi spominski sobi. Ministrica je na obisku predlagala, da se Občina Trebnje poveže s skupnostjo Slovencev v Indianapolisu in skupnostjo Slovencev v Clevelandu.


Ministrica Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch na Baragovi domačiji (vir: Občina Trebnje)

Minister Jernej Vrtovec s sodelavci je Občino Trebnje obiskal v petek ob 16. uri. Ministra, direktorico DRSI Ljiljano Herga in druge predstavnike Ministrstva za infrastrukturo so v občinski stavbi sprejeli župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, s sodelavci mag. Ireno Starič, v. d. direktorja, mag. Janezom Zakrajškom, vodjo Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo ter Matejo Zupančič, višjo svetovalko na Oddelku za splošne zadeve. Srečanja so se udeležili še župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, župan Občine Žužemberk Jože Papež, poslanec Državnega zbora RS Blaž Pavlin in svetnik Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno Štefan Povšič. Župani so v kratkem orisali svoja pričakovanja napram Ministrstvu za infrastrukturo in od ministra ter direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljane Herga dobili konkretne odgovore na njihova vprašanja glede časovnic posameznih investicij.


Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z župani občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Žužemberk, poslancem DZ RS Blažem Pavlinom in ostalimi udeleženci delovnega sestanka (vir: Občina Trebnje)


V podjetju REM d.o.o. je direktor podjetja Igor Kastelic sprejel ministra Zvoneta Černača, navzoča sta bila tudi trebanjski poslanec Franci Kepa ter podžupan Občine Trebnje Jože Avgustinčič. Minister Černač je ob obisku povedal, da je spodbujanje naložb, ki vodijo v ustvarjanje novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, eden od boljših načinov za maksimalni izkoristek pridobljenih evropskih sredstev in njihov multiplikativni učinek na slovensko gospodarstvo. Podjetje REM je namreč s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvilo pametno modularno bivalno enoto, z visoko zvočno izoliranostjo, ki zagotavlja prijetno bivalno okolje.


Obisk ministra Zvoneta Černača v Trebnjem, navzoča sta bila tudi trebanjski poslanec Franci Kepa in podžupan Jože Avguštinčič (vir: Vlada RS, Twitter)

Direktor Kmetijske zadruge Trebnje-Krka z.o.o. Stanko Tomšič je gostil državno sekretarko na finančnem ministrstvu dr. Katjo Lautar in ji s sodelavci predstavil pomen zadružništva za ohranjanje kmetijstva, jo seznanil z aktualno problematiko kmetijstva in zadružništva ter izrazil razočaranje nad odnosom države predvsem do konvencionalnega kmetijstva, pa tudi do zadrug. Na srečanju je bil prisoten tudi poslanec v državnem zboru Franci Kepa.


Obisk 
državne sekretarke na finančnem ministrstvu dr. Katje Lautar v Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka z.o.o. (vir: KZ Trebnje-Krka z.o.o., Facebook)

Vsem predstavnikom vlade se za obisk, predloge in konstruktivne pogovore iskreno zahvaljujemo.

Občinska uprava Občine Trebnje

 

sekcija galerijaGalerija

  • Ministrica Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch na Baragovi domačiji (vir: Občina Trebnje)
  • Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z župani občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Žužemberk, poslancem DZ RS Blažem Pavlinom in ostalimi udeleženci delovnega sestanka (vir: Občina Trebnje)
  • Obisk ministra Zvoneta Černača v Trebnjem, navzoča sta bila tudi trebanjski poslanec Franci Kepa in podžupan Jože Avguštinčič (vir: Vlada RS, Twitter)
  • Obisk državne sekretarke na finančnem ministrstvu dr. Katje Lautar v Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka z.o.o. (vir: KZ Trebnje-Krka z.o.o., Facebook)