ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

25.10.2021 Z ODKUPOM DELA PARCELE KZ TREBNJE OMOGOČENO PROJEKTIRANJE VEČJE TELOVANDICE V VELIKEM GABRU

Kot smo poročali v avgustu, je Občina Trebnje konec julija s projektantskim birojem Misel d.o.o. iz Postojne podpisala pogodbo v vrednosti 64.800,00 EUR brez DDV oziroma 79.056,00 EUR z DDV za izdelavo projektne dokumentacijo za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice - 1. faza, katere predmet je izdelava vse potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber.

Iz idejne zasnove in prostorske preveritve za projekt, ki sta jo v letu 2020 izdelali Občina Trebnje in Osnovna šola Veliki Gaber, je izhajalo, da velikost trenutnega šolskega zemljišča zadostuje za umestitev šolske telovadnice z igriščem v velikosti 28 m x 15 m, ki je primerno za igranje košarke, ne pa tudi rokometa. Navedeno dejstvo je potrdil tudi izbrani projektant v izdelanem osnutku idejne zasnove. Vendar pa je v pretklem mesecu v projektu prišlo do spremembe, in sicer sta Občina Trebnje in KZ Trebnje-krka uspešno podpisali pogodbo o odkupu dela zemljišča KZ Trebnje-Krka ob njihovi poslovalnici v Velikem Gabru. Z novo pridobljenim zemljiščem je tako omogočeno projektiranje telovadnice, katere velikost bo omogočala tudi umestitev rokometnega igrišča v velikosti 40 m x 20 m.  

Nova telovadnica glede na izdelano dokumentacijo ni več predvidena kot vkopan objekt, temveč se njena gradnja predvideva na nivoju terena, saj se s tem v največji možni meri izognemo tveganjem eventualnega poplavljanja objekta. Telovadnica je zasnovana na način, da bo omogočena tudi vgradnja sončne elektrarne, kar bo doprineslo k zmanjšanju stroškov na eni in emisij na drugi strani. Količina proizvedene električne energije bo zadostovala za pokritje porabe objekta, višek pa bo distribuiran nazaj v omrežje. 

Oddelek za splošne zadeve
Občinska uprava

 

VIZUALIZACIJA Misel d.o.o.:

 

sekcija galerijaGalerija