ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

02.09.2021 VZPOSTAVITEV POSTAJ ZA IZPOSOJO KOLES V TREBNJEM – KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Občina Trebnje skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo občine Trebnje stremi k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, ki bo izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje in povečal učinkovitost javnega potniškega prometa. Celostno urejen promet prinaša izboljšanje kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev in boljše možnosti občine za uspešen razvoj.

Eden izmed projektov, ki prispevajo k uresničevanju zgornjega cilja, je tudi projekt v izvajanju, ki nosi naslov Kolesarska veriga na podeželju. Kolesarska veriga na podeželju je projekt sodelovanja dvanajstih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Partner projekta na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke je Občina Trebnje.

V projektu bo občina vzpostavila štiri postaje za izposojo koles v mestu Trebnje, od katerih bo vsaka vključevala 4 električna in 2 navadni kolesi. Vzpostavitev postaj je v teku, načrtovano pa je, da bo izvajalec podjetje MM IBIS d.o.o. sistem za izposojo dokončno vzpostavil najkasneje do konca oktobra.

Lokacije postaj, kjer bo omogočena izposoja električnih in navadnih koles v Trebnjem so sledeče:

  • postaja 1 ob stavbi Občine Trebnje, Goliev trg 5;
  • postaja 2 ob lokalni cesti v Štefanu v bližini Gostilne Mišič;
  • postaja 3 ob nogometnem igrišču na Cvibljah;
  • postaja 4 ob Podružnični šoli Dolenja Nemška vas.


Za uporabo kolesa bo potrebna enostavna registracija uporabnika na lokaciji izposoje koles ali info točki, izposoja pa se bo izvedla preko aplikacije. O načinih izposoje električnih in navadnih koles ter uporabi aplikacije boste tudi naknadno še obveščeni preko naše spletne strani.

Prednosti vzpostavljenih postaj so povsem trajnostni način potovanja, saj se postaje in kolesa napajajo preko solarnih celic, enostavna nadgradnja, prestavitev ali postavitev novih postaj, v kolikor bo po njih pokazala potreba, enostavna uporaba, možnost povezovanja sistema s sosednjimi občinami in s tem omogočanje daljših potovanj, …

Občina Trebnje je trenutno tudi v fazi izbora izvajalca za izvedbo projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, obsega pa izgradnjo kolesarske povezave od Golievega trga do meje z Občino Mirna pri Rodinah pri Trebnjem. Pričakujemo, da bo izvedba tega projekta še bolj vzpodbudila uporabo sistema izposoje električnih in navadnih koles. 

Za več informacij spremljajte našo spletno stran ali pa se 22. 9. 2021, med 8. in 13. uro, oglasite na Dnevu brez avtomobila, ki ga organiziramo sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2021, ko bo na zaprtem delu ceste na Golievem trgu mogoče dobiti več informacij tudi o projektu Kolesarska veriga na podeželju.

 

Oddelek za splošne zadeve
Občinska uprava Občine Trebnje

 

 

 

 

sekcija galerijaGalerija

  • test