ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

15.07.2021 OBČINA TREBNJE PREJELA ODLOČITEV O PODPORI SVRK ZA IZGRADNJO KOLESARSKE POVEZAVE

V začetku junija je Občina Trebnje od Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela Odločitev o podpori za operacijo "Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog", s čimer je bilo občini za izgradnjo kolesarske povezave od centra mesta (natančneje stavbe Občine Trebnje) do meje z Občino Mirna pri Rodinah, v skupni dolžini 5,81 km, dodeljenih 482.306,39 EUR sofinanciranja.

Projekt v skupni ocenjeni vrednosti 700.989,95 EUR bo izveden najkasneje do konca novembra 2022, izvedel pa se bo z namenom prispevanja k izboljšanju trajnostne mobilnosti (v prvi vrsti za dnevne migracije), prometne varnosti, kakovosti zraka,  pogojev za kolesarje ter posredno tudi za turistično atraktivnost občine z izgradnjo kolesarskih povezav.   

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 "trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe 4.4 "spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodlane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrpei", specifičnega cilj 4.4.1 "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih". 

 

Oddelek za splošne zadeve

 

 

 

sekcija galerijaGalerija