ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

17.11.2020 Občina Trebnje znova med 15. najbolj razvitimi občinami v Sloveniji

Ministrstvo za finance na podlagi Uredbe o določitvi koeficienta razvitosti občin vsake 2 leti izračuna koeficiente razvitosti vseh slovenskih občin, ki so merilo za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24.a člen ZFO-1) v posamezni občini.

Uredba, v kateri Vlada RS vsake 2 leti določi metodologijo za izračun razvitosti občin oziroma obseg podatkov za izračun, opredeljuje sledeče kazalnike:

  • kazalnike razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
  • kazalnike ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
  • kazalnike razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.

Ravno vezane na zgornje kazalnike smo na Občini Trebnje pred nedavnim zaključili z urejanjem oziroma komunalnim opremljanjem območja Industrijske cone Trebnje - 2. faza, za kar smo uspešno črpali 501.994,25 EUR kohezijskih sredstev, hkrati pa naprej delamo tudi na dveh dodatnih večjih kohezijskih projektih, od katerih je eden vezan tudi na zagotavljanje boljšega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v mestu Trebnje.

Čeprav pregled občin po koeficientih razvitosti ne obsega vseh kazalnikov oziroma področij delovanja in življenja občine, pa gre  za neprekinjen in predvsem enoten način spremljanja razvoja občin najmanj od leta 2009 dalje.

Občina Trebnje se je še v obdobju 2016-2017 nahajala na 21. mestu, vendar se je nato že v obdobju 2018-2019 in obdobju 2020-2021 zavihtela na 10. oziroma 11. mesto.

Kljub temu, da se župan in sodelavci občinske uprave zavedamo, da tudi v naši občini ostaja še mnogo stvari, ki ji moramo nasloviti in rešiti, in bo temu tako tudi vnaprej, saj na tem temelji razvoj, pa smo zadovoljni, da gre tudi razvoj naše občine v pravo smer, kar potrjujejo visoke uvrstitve občine Trebnje v obdobju zadnjih treh let (10. mesto glede na razvitost v obdobju 2018-2019 in 11. mesto v obdobju 2020-2021).

Čestitamo in se zahvaljujemo lokalnim podjetjem in vsem drugim akterjem, ki soustvarjate uspešen razvoj naše občine, hkrati pa čestitamo tudi sosednjima občinama Grosuplje in Ivančna Gorica za njune uspešne uvrstitve, in sicer Grosuplju na 10. mestu in Ivančni Gorici na 12-14. mestu, saj je občini Trebnje preboj uspel tudi zaradi uspešnega sodelovanja z omenjenima občinama.

 

Janez Pirc, direktor OU Trebnje 

 

sekcija galerijaGalerija