ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

29.07.2020 Parkirna politika prepoznana kot pravi korak k trajnostni mobilnosti v Trebnjem

Mesta so območja, kjer so zgoščeni človekove dejavnosti in medčloveški odnosi. Mesta so gonilna sila gospodarstva, saj zagotavljajo delovna mesta in storitve ter spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost. V Evropski uniji skoraj 70 % prebivalstva živi na urbanih območjih, v katerih se ustvarita več kot dve tretjini BDP-ja EU. V Sloveniji mesta in urbana območja nudijo zaposlitev kar 90% vseh zaposlenih. Vendar je na teh območjih tudi največ stalnih težav, med katerimi je tudi velik pritisk na okolje. Poslanstvo evropskega programa URBACT je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj ter mestom tako omogočiti, da preko povezovanja, deljenja izkušenj ter spoznavanja dobrih praks skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive in izboljšanje urbanih politik.

V Sloveniji kot točka za informiranje o programu URBACT deluje IPoP oziroma Inštitut za politike prostora. Na IPoP so se odločili, da prenos dobrih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja spodbudijo in jih s pomočjo kataloga Mesta mestom približajo slovenskim občinam. V prvem katalogu, ki je izšel leta 2017, so bile izmed 13 predstavljenih dobrih praks slovenske le 3, zato so se ob drugi pripravi kataloga odločili, da bodo v tem vse predstavljene prakse plod slovenskih občin.

Med dobre prakse so v Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni razvoj #2 MESTA MESTOM na področju trajnostne mobilnosti umestili tudi Občino Trebnje in izdelavo Parkirne politike Trebnje kot orodja za usmerjanje razvoja prometa v mestu. Parkirna politika oziroma Strokovne podlage za parkirno politiko v Trebnjem, strnjene v ukrepe, ki so bili zasnovani v sodelovanju z občino in lokalno javnostjo, so na koncu v Trebnjem dobile tudi svoj formalni okvir – soglasno sprejet Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje.

V Trebnjem smo na začetku procesa vsi sodelujoči izražali željo po več novih parkiriščih. S pomočjo analize pa smo uvideli, da je parkirišč že v osnovi preveč in da je mesto lahko prijetnejše, če ne parkiramo vsi pred vrati ter smo se zato lahko strinjali z novo parkirno politiko in jo podprli. Spoznali smo, da v mestu potrebujemo predvsem urejene pločnike, trge in kolesarske steze, ne pa parkirišč, kjer zaposleni puščajo svoj avto.

 

 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

 

sekcija galerijaGalerija