E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

29.05.2020 OMILITEV PREPOVEDI UPORABE OTROŠKIH IGRAL NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE

Številka: 843-1/2020-374

Datum: 29. 5. 2020

 

 

ZADEVA:   OMILITEV PREPOVEDI UPORABE OTROŠKIH IGRAL NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE

 

Spoštovani,

 

ne glede na splošno prepoved uporabe zunanjih športnih površin in otroških igral v občini Trebnje z dne 17. 3. 2020, se na območju občine Trebnje s 1. 6. 2020 dovoljuje tudi uporaba otroških igral, ob upoštevanju omejitev iz državnih predpisov.

 

 

S spoštovanjem!

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Objaviti:

-          spletna stran občine: www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

Priponke