E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

27.05.2020 JN manjše vrednosti: Izdelava projektne dokumentacije IZP za objekt krožnega križišča na R2-448/1197 Grm-Pluska in deviacije LC 426 111 Bič-Veliki Gaber

 

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE (manjše vrednosti)

 

 

Naročnik OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, oddaja javno naročilo manjše vrednosti, za:

 

-       izbiro izvajalca po 4. členu Navodila o izvajanju postopkov evidenčnih in javnih naročil in o evidencah naročil naročnika Občine Trebnje, št. 007-7/2016, z dne 29.3.2016, za izvedbo naročila:

 

Izdelava projektne dokumentacije IZP za objekt krožnega križišča na R2-448/1197 Grm-Pluska in deviacije LC 426 111 Bič-Veliki Gaber

 

Vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, oddajo ponudbo za izvedbo javnega naročila.

 

Vašo ponudbo pričakujemo do 2. 6. 2020, do vključno 10.00 ure na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje s pripisom NE ODPIRAJ – Ponudba za Izdelavo projektne dokumentacije IZP za objekt krožnega križišča na R2-448/1197 Grm-Pluska in deviacije LC 426 111 Bič-Veliki Gaber«.

 

 

 

Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN

Priponke