E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

21.05.2020 OBVESTILO GLEDE PLAČEVANJA UPRAVNIH TAKS ZA POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Številka: 3501-734/2018-60

Datum: 21. 5. 2020

 

STRANKE OBČINE TREBNJE

 

ZADEVA:       OBVESTILO GLEDE PLAČEVANJA UPRAVNIH TAKS ZA POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

 

Spoštovane stranke Občine Trebnje,

od začetka uporabe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), to je od 1. junija 2018, je Občina Trebnje na nov način obračunavanja upravnih taks za potrdila o namenski rabi zemljišč prejemala številna vprašanja, odzive in pritožbe, saj naj po mnenju strank način obračunavanja ne bi bil skladen z veljavno zakonodajo.

 

Cenjene stranke Občine Trebnje obveščamo, da smo prejeli sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, izdano v eni izmed tovrstnih zadev. Sodišče je potrdilo pravilnost obračunavanja upravnih taks za potrdila o namenski rabi zemljišča na način, kot ga je z začetkom uporabe ZUreP-2 začela izvajati Občina Trebnje (ena parcela = en zahtevek = ena upravna taksa).

 

S spoštovanjem!

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje: www.trebnje.si 

Vložiti:

-       v spis

Galerija


Priponke