E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

13.05.2020 OBVESTILO O RAZVRSTITVI NASELIJ V OBMOČJA ZA ODMERO NUSZ V PREHODNEM OBDOBJU

Številka: 422-19/2020-10

Datum: 13. 5. 2020

 

ZAVEZANCEM ZA PLAČILO NUSZ V OBČINI TREBNJE

 

ZADEVA:       OBVESTILO O RAZVRSTITVI NASELIJ V OBMOČJA ZA ODMERO NUSZ V PREHODNEM OBDOBJU

 

Spoštovani,

vezano na razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) na območju občine Trebnje in prejeta vprašanja v zvezi z razvrstitvijo naselij v območja za odmero NUSZ, pojasnjujemo, da je bilo z novim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 76/19; novi Odlok) uvedeno prehodno obdobje pri spremembi razvrstitve naselij v območja glede na stari Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 119/05, 101/13 – ZDavNepr, in 22/14 – odl. US: stari Odlok).

Novi Odlok v 28. členu določa, da se naselja, ki po 5. členu novega Odloka glede na njihovo razvrstitev v območja po starem Odloku napredujejo za več kot eno območje, v območja po 5. členu novega Odloka uvrščajo postopoma, in sicer tako, da v vsakem letu od vključno leta 2020 napredujejo za eno območje, dokler niso uvrščena v območje po 5. členu novega Odloka. Prehodno obdobje je bilo uvedeno zaradi blažjega prehoda s stare na novo ureditev.

Iz 5. člena novega Odloka je razvidna razvrstitev naselij v območja po zaključku prehodnega obdobja (od vključno leta 2022 dalje).

Ker iz novega Odloka ni neposredno razvidna razvrstitev naselij v območja v prehodnem obdobju (za leti 2020 in 2021), temu obvestilu prilagamo tabelo, iz katere je razvidna razvrstitev posameznih naselij v območja za odmero NUSZ po posameznih letih (za leti prehodnega obdobja 2020 in 2021 ter za leta po zaključku prehodnega obdobja – leto 2022 in naslednja).

 

Lepo pozdravljeni!

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

Objaviti:

-       na spletno stran Občine Trebnje: www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

Priloženo:

-       tabela z razvrstitvijo naselij v območja za odmero NUSZ v prehodnem obdobju

Galerija


Priponke