E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

11.05.2020 OBČINA TREBNJE USPEŠNO PRIDOBILA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA IZGRADNJO GOZDNE CESTE DOLENJE PONIKVE–TRAVNICE

Občina Trebnje je v letu 2019 ponovno kandidirala na javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tokrat nam je skupaj z lastniki sosednjih zemljišč, ki so k izgradnji bodoče gozdne ceste Dolenje Ponikve–Travnice podali soglasja, uspelo zagotoviti nepovratna sredstva v višini 28.344,08 EUR, kar predstavlja nekaj manj kot 50% ocenjene vrednosti naložbe. Odločbo o pravici do sredstev smo iz strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli 3. marca 2020, v kratkem pa bo občina izvedla tudi javno naročilo za izbiro izvajalca.

Cilj investicije je izgradnja nove gozdne ceste v skladu z izdelanim načrtom. Gre za cesto na relaciji Dolenje Ponikve–Travnice v dolžini cca 515 m, od česar bo proizvodni značaj ceste na dolžini cca 100 m. Proti koncu ceste bo urejeno obračališče in rampni prostor. Namen gradnje gozdne ceste je zmanjšanje stroškov spravila lesa na površini cca 60 ha gozdov. Spravilna razdalja se bo iz ca. 1.200 m skrajšala na ca. 700 m, le-ta pa bo pomenila povečano produktivnost izvajalcev del, večjo varnost pri delu, lastnikom gozdov pa večji prihodek iz gozda.

V prihodnje bi bilo smiselno in možno podaljšanje gozdne ceste naprej po dolini, s čimer bi se spravilo lesa pocenilo na znatno večjem območju, uspešnost novega projekta pa bo v veliki meri odvisna od lastnikov zemljišč na trasi.

 

Oddelek za splošne zadeve
Občinska uprava Občine Trebnje

 

Galerija