E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

20.03.2020 SPOROČILO O DEŽURNI TELEFONSKI ŠTEVILKI IN OSTALE POMEMBNE ŠTEVILKE

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt.

 

 

Občinski štab civilne zaščite Občine Trebnje v povezavi z drugimi humanitarnimi organizacijami trenutno proučuje prejete napotke in usmeritve pristojnih republiških in regijskih organov, ter pripravlja načrt z navodili za organizirano, varno in usklajeno oskrbo na domu  v okviru sistemskih izvajalcev ter humanitarnih društev. 


DEŽURNA ŠTEVILKA za dobavo osnovnih življenskih potrebščin (hrana) je 031/602 - 803, za vse, ki nimajo drugih možnosti oz. niso mobilni. 

Za oskrbo z zdravili in zdravstvene težave pokličite izbranega osebnega zdravnike Zdravstvenega doma Trebnje ali pokličete na telefonsko številko Zdravstvenega doma Trebnje 07/ 348 17 40 ali 07/ 348 17 80. V času epidemije s korona virusom se organizira dostava zdravil s pomočjo Civilne zaščite. Dostavo zdravil po lastni presoji odredijo zdravniki Zdravstvenega doma Trebnje.

 

Ti telefonski številki sta prvenstveno namenjeni obolelim občankam in občanom v stiski zaradi zagotovitve oskrbe, ki je preko svojih sorodnikov, sosedov ali znancev ne morejo zagotavljati. 

Na to številko lahko občani občine Trebnje s klicem ali preko SMS sporočila posredujejo podatke o ogroženih osebah, ki potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin.

Hkrati pa v tem času pozivamo vse, naj v skladu z načeli solidarnosti tudi sami pomislijo na tiste, ki so v tem času še posebej ogroženi in jim skušajo po svojih močeh pomagati. 


 

POMEMBNE ŠTEVILKE

Zdravstveni dom Trebnje
V primeru suma, da bi pri vas lahko prišlo do okužbe s koronavirusom (potniki v mednarodnem prometu, obisk okuženih območij Slovenije..) pokličite v ZD Trebnje – telefon 040 378 300, kjer boste prejeli dodatna navodila.

OZ RK Trebnje: v času delovnih ur: (07) 348 27 70

Komunala Trebnje
Dežurni-vodovod:        031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni-kanalizacija:   041 628 502

Vsa pojasnila in odgovore stranke lahko dobijo na telefonski številki 07-348-12-60,
na e-naslovu:info@komunala-trebnje.si,
na spletni strani www.komunala-trebnje.si

Izvajanje komunalnih storitev na terenu bo sicer potekalo nemoteno.


CSD: 07 348 15 70

 


Trebnje, 16. 3. 2020
Štab Civilne zaščite Občine Trebnje

         poveljnik
        Vinko Ribič 

Galerija