E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

07.11.2019 NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI OZ. MENJAVI ZEMLJIŠČ

Številka: 7113-23/2018-

Datum: 7. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

Podatki o nepremičninah – naselje Luža

Nepremičnina, s katero Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA

IZMERA V M2

VREDNOST GURS

(v EUR)

2856/13

1430 Knežja vas

Občina Trebnje

71

77,00

 

Skupaj

71

77,00

 

 

 

 

 

Nepremičnina, ki jo Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

VREDNOST GURS

(v EUR)

1337/11

1430 Knežja vas

del kategorizirane javne poti JP 925004 (Luža)

57

62,00

 

Skupaj

57

62,00

 

 

 

 

 

Rok za izjavo o interesu

Rok za izjavo o interesu je: 27. 11. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

Drugi pogoji

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                          ŽUPAN

 

 

Številka: 7113-14/2019-

Datum: 7. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

Podatki o nepremičninah – mesto Trebnje- Kidričeva ulica

Nepremičnina, s katero Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA

IZMERA V M2

VREDNOST -izkustveno v EUR

 

1168/10

1421 Medvedje selo

Občina Trebnje

74

1.110

 

Skupaj

74

1.110

 

 

 

 

 

Nepremičnina, ki jo Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

VREDNOST -izkustveno v EUR

 

1005/28

1421 Medvedje selo

del kategorizirane lokalne ceste LC 425001 (Trebnje-Račje selo)

16

240,00

 

Skupaj

16

240,00

 

 

 

 

 

 

 

Doplačilo razlike v vrednosti menjanih zemljišč v višini 870,00 EUR.

 

Rok za izjavo o interesu

Rok za izjavo o interesu je: 27. 11. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

Drugi pogoji

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                    ŽUPAN

 

 

Številka: 7113-30/2019-

Datum: 7. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

Podatki o nepremičninah – Dolga Njiva pri Šentlovrencu

Nepremičnini, s katerima Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA/

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

VREDNOST -GURS v EUR

 

979/2

1404 Dolga Njiva

Občina Trebnje

9

12,00

974/2

52

71,00

 

Skupaj

61

83,00

 

 

 

 

 

Nepremičnine, ki jih Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

VREDNOST -GURS v EUR

 

471/2

1404 Dolga Njiva

del kategorizirane javne poti  - odsek JP 927861 (Šentlovrenc-Dolga Njiva), oz. nekategorizirana pot

28

38,00

471/3

3

4,00

478/5

10

14,00

354/2

46

63,00

 

Skupaj

87

119,00

 

 

 

 

 

 

 

 Rok za izjavo o interesu

Rok za izjavo o interesu je: 27. 11. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

Drugi pogoji

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                    ŽUPAN

 

 

     

Številka: 34404-8/2000-

Datum: 7. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

Podatki o nepremičninah – NASELJE TRNJE

Nepremičnina, s katero Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA

IZMERA V M2

VREDNOST -GURS v EUR

 

1054/2

1425 Velika Loka

Občina Trebnje

216

200,00

 

Skupaj

216

200,00

 

 

 

 

 

 

Nepremičnini, ki ju Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

VREDNOST -GURS v EUR

 

15/3

1425 Velika Loka

del občinske kategorizirane lokalne ceste  - odsek LC 426401 (Trnje-Dolenja v. pri Čatežu)

165

147,00

15/4

53

111,00

 

Skupaj

218

258,00

 

 

 

 

 

 

 

Rok za izjavo o interesu

Rok za izjavo o interesu je: 27. 11. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

Drugi pogoji

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                               Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                    ŽUPAN

                             

Priponke