E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

04.11.2019 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI OZ. MENJAVI ZEMLJIŠČ

Številka: 7113-10/2017-

Datum: 4. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

1.            Podatki o nepremičninah – Valvazorjeva ulica

Nepremičnina, s katero Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA

IZMERA V M2

IZHODIŠČNA VREDNOST

(v EUR)

521/19

1422 Trebnje

Občina Trebnje

199

5.970

 

SKUPAJ:

199

5.970

 

 

 

 

 

Nepremičnina, ki jo Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA /namenska

IZMERA V M2

IZHODIŠČNA VREDNOST

 (v EUR)

625/11

1421 Medvedje selo

Pozidano zemljišče/območje KZ

86

172,00

521/18

1422 Trebnje

Pozidano zemljišče/območje SZ

18

540,00

 

SKUPAJ:

104

712,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplačilo razlike v vrednosti menjanih zemljišč v višini 5.258,00 EUR.

 

2.            Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 25. 11. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

3.            Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

4.            Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                    ŽUPAN

 

Priponke