E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

23.10.2019 Kolesarske in peš površine v Trebnjem in zaledju - prva delavnica

Kolesarske in peš površine v Trebnjem in zaledju - prva delavnica

V torek, 22. 10. 2019, se je v dvorani STIK v Trebnjem odvila prva od dveh delavnic, vezana na pripravo idejne zasnove kolesarskih in peš površin v Trebnjem in zaledju. Delavnico je vodil g. Radovan Nikič iz podjetja Acer Novo mesto d.o.o., pripravljavec idejne zasnove.

Predmet idejne zasnove je načrtovanje manjkajočih površin za pešce in sklenjene mreže kolesarskih povezav v mestu Trebnje in bližnjih naselij. Uvodoma je g. Nikič predstavil obstoječe stanje opremljenosti s pločniki in kolesarskimi potmi/stezami/pasovi na območju mesta Trebnje in v bližnji okolici ter možne oblike umeščanja peš in kolesarskih površin. Cilj delavnice je zastaviti koncept idejne zasnove s pomočjo predlogov, pomislekov in idej udeležencev na delavnici. V razpravi so pripravljavci iskali odgovore na vprašanja kot so, kje je nova infrastruktura najbolj nujna, kje so možne in smiselne spremembe obstoječih ureditev z minimalnimi gradbenimi posegi in kje so obstoječi potenciali.

Delavnica je bila priložnost za izmenjavo mnenj med udeleženci in pripravljavcem idejne zasnove. V kratkem bo sledila druga delavnica, kjer bodo predstavljeni predlogi in rešitve idejne zasnove površin za pešce in kolesarje v mestu Trebnje in zaledju. Vljudno vabljeni.

  

Občinska uprava

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Galerija