E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

09.10.2019 OBVESTILO O PREGLEDU VSEBINE ZABOJNIKOV ZA KOMUNALNE ODPADKE PRI GOSTINSKIH OBRATIH

Spoštovane občanke in spoštovani občani. 

 

Medobčinski inšpektorat obvešča, da je od meseca oktobra 2019 dalje načrtovan pregled vsebine zabojnikov za komunalne odpadke pri gostinskih obratih v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert.

Nadzor bo izvajal medobčinski inšpektorat in redarstvo v sodelovanju s Komunalo Trebnje d.o.o.

Hvala za razumevanje. 

 

Občinski inšpektorat in Komunala Trebnje d.o.o. 

Galerija