E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

07.10.2019 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE - GARAŽE V NAJEM

Številka: 3523-2/2019-2

Datum: 7. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine-garaže v najem

 

I.              Predmet oddaje v najem (naslov Gubčeva 10)

 

naselje

Identifikacija prostora

Površina v m2

Višina najemnine na mesec (znesek brez DDV)

Lastništvo

Trebnje

Stavba 499, posamezni del št. 14

14, 40

43,20

Občina Trebnje

 

Trajanja najema: Za dobo 5 let.

 

II.            Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 28. 10. 2019 do 10. ure.

Vse stranke, ki so  zainteresirane za najem omenjenega zemljišča naj podajo kratko izjavo, da so zainteresirani za  najem in naj navedejo svoje podatke.

 

III.           Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

IV.          Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic

                                                                                                    ŽUPAN l.r.

Priponke