E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

01.10.2019 Odprta žalna knjiga - Umrl je častni občan in nekdanji župan ter član Občinskega sveta Občine Trebnje Ciril Metod Pungartnik

S spoštovanjem in obžalovanjem sporočamo, da je umrl častni občan Občine Trebnje in nekdanji župan ter član Občinskega sveta Občine Trebnje CIRIL METOD PUNGARTNIK. 

Pogreb bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 17. uri na pokopališču Trebnje. 

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

 

 

Ciril Metod Pungarnik se je rodil 24. 6. 1936 v Trebnjem. Njegova prva zaposlitev je bila v industriji, nekaj časa je bil učitelj tehničnega pouka, v poznih 60. letih pa je nastopil delo načelnika za gospodarstvo v občinski upravi.
V tem času je bila njegova odločilna vloga pri poimenovanju ulic v Trebnjem. Vztrajal je, da se ulice in trgi poimenujejo po znanih trebanjskih rojakih. V tistem času je bil poimenovan tudi trg po Frideriku Baragi. 
17 let  je uspešno vodil podjetje Akripol. V času direktorovanja v tem podjetju se je nepoklicno udejstvoval pri delu v takratnih samoupravnih interesnih skupnostih. Njegovo najljubše področje je bilo komunalno - cestno področje. Prav ti časi in njegov posluh, da sta voda in ustrezna cestna povezava pogoj, da so ljudje pripravljeni ostati doma, so prinesli vodovode in asfaltirane ceste v domala vse vasi takratne občine, ki je štela 220 naselij in preko 50 zaselkov. 

Z demokratičnimi spremembami v začetku devetdsetih let je bil izvoljen za predsednika takratne tridomne občinske skupščine. Nato je postal prvi župan Občine Trebnje v samostojni državi Sloveniji. V letih 1997 do 2000 je bil poslanec slovenskega parlamenta, in v letu 2004 na nadomestnih volitvah ponovno izvoljen za župana. En mandat je bil tudi občinski svetnik (2006-2010). 

Njegovi družini, svojcem in bližnjim izrekamo iskreno sožalje. 

Ohranili ga bomo v častitljivem spominu. 

 

Žalna knjiga bo v veliki sejni sobi Občine Trebnje odprta

 od srede, 2. oktobra 2019, do četrtka, 3. oktobra 2019, v poslovnem času Občine Trebnje.

 

Občinska uprava

 

Galerija