E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

30.09.2019 Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) Občina Trebnje objavlja

 

Javno naznanilo

 

o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

 

Občane občine Trebnje in druge lastnike nepremičnin na območju občine obveščamo, da bo od vključno 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času uradnih ur, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo javno predstavitev modelov vrednotenja izvedla 15. 10. 2019 od 10.00 do 13.00,  ure v prostorih Mestne občine Novo mesto, Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

 

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN), na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

 

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 in sicer:

-       pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali skeniranega na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali pa izpolnjenega oddate v sprejemni pisarni občine;

-       vse ostale pripombe na modele vrednotenja pa pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije – vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si

 

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN.

 

Občina se bo do pripomb javnosti, ki se nanašajo na predlog modelov vrednotenja za vrednostne cone in vrednostne ravni opredelila, ter jih posredovala Geodetski upravi Republike Slovenije.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo do vseh prejetih pripomb zavzela stališče ter ga posredovala občini. Občina bo prejeta stališča objavila na spletni strani Občine Trebnje

 

                                                                               

 

                                                                                                               Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                                        župan

Priponke