E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

27.09.2019 Na Veliki Loki pri Trebnjem uradno odprli gozdno cesto, ki ni namenjena samo spravilu lesa ampak tudi rekreaciji

Občina Trebnje in Krajevna skupnost Velika Loka sta v četrtek, 26. 9. 2019, uradno odprli dve novozgrajeni gozdni cesti. Sedaj novi skupaj z obstoječo gozdno cesto tvorijo sklenjen krog v dolžini približno 5 km, ki nudi lastnikom gozdov možnost lažjega spravila lesa, vsem prebivalcem in obiskovalcem pa priložnost za prijetno rekreacijo.

Že v prvi polovici leta 2017 je Občina Trebnje skupaj s KS Velika Loka pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z odsekom 54. Postopek pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč je bil dolgotrajen in ne vedno enostaven, vendar jim je konec koncev vseeno uspelo pridobiti soglasja za skupno več kot 35 parcel. Vrednost investicije je znašala 127.853,71 EUR, za izvedbo le-te pa je občina na javnem razpisu za izgradnjo gozdne infrastrukture, ki ga vsako leto objavljala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 50 % vrednosti investicije.

Ali je gozdna cesta resnično dobra priložnost za rekreacijo, so danes preizkusili tudi obiskovalci otvoritve, ki se je pričela pred Gasilnim domom Velika Loka. Uvodoma so obiskovalce in visoke goste, med katerimi so bili tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik, generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič, njegov namestnik  mag. Ervin Kosi in mnogi drugi, sprejele in razvedrile trebanjske mažorete, v nadaljevanju pa so jih na pot pripravile predstavnice Centra za krepitev zdravja s predstavitvijo nordijske hoje. Dogodek je povezoval sam predsednik Krajevne skupnosti Velika Loka Sašo Barle.

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je ob uvodnem pozdravu poudaril, da občina projekta ne bi mogla uspešno izvesti brez prizadevanj in vztrajnosti predstavnikov krajevne skupnosti, med njimi še posebej Tomaža Končine in Darka Kralja ter predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije, še posebej Dušana Pirca in Miloša Kecmana. Tudi pri občinskih projektih je namreč izredno pomembna tako pobuda kot tudi sodelovanje krajevnih skupnosti.

Državni sekretar Damjan Stanonik je primer sodelovanja med Občino Trebnje, Krajevno skupnostjo Velika Loka in lastniki zemljišč ter samo uradno odprtje gozdne ceste prepoznal kot dober in uspešen primer sodelovanja, ki tudi preostalim občinam kaže pravo pot k uspehu. Zaveda se namreč ovir, ki lahko nastanejo pri pridobivanju soglasij, vendar so ta neobhodna za uresničitev cilja odpiranja gozdov za ljudi – tako za gospodarjenje z gozdovi, za dostop pri sanaciji ujm, požarno varnost gozdov kot tudi za rekreacijo in uživanje v lepotah, ki jih gozd nudi.

Tudi generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič se je pridružil čestitkam ob otvoritvi in hkrati vse lastnike gozdov in občine ter druge upravičence povabil k prijavi na javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP. Čeprav je letošnji razpis že zaključen, objavo novega načrtujejo že v začetku prihodnjega leta.

Poleg drugih udeležencev so se otvoritve in pohoda udeležili tudi učenci 9. razreda Osnovne šole Veliki Gaber z ravnateljem Gregorjem Udovčem in članice in člani Društva upokojencev Trebnje, ki so na gozdni poti poskrbeli za pravo medgeneracijsko noto.

 

Več informacij:

Mateja Zupančič
Občina Trebnje
041/272027

 

Foto: Občina Trebnje

Galerija