E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

06.09.2019 Javno naročilo: Nakup, dobava in montaža notranje opreme vrtec Šentlovrenc (ponovitev JN za sklop 1)

Naročnik OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, objavlja javno naročilo manjše vrednosti za izvedbo projekta:

 

»NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME VRTEC ŠENTLOVRENC (PONOVITEV JN  ZA SKLOP 1)«

 

ter vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je dosegljiva na spletni strani http://www.trebnje.si/ v polju javni razpisi, oddajo ponudbo za izvedbo javnega naročila.

Oznaka naročila je JN006257/2019-W01.

Rok za oddajo vprašanj je 12.9.2019 do 9:00. Vprašanja se oddajajo elektronsko na spletni strani https://www.enarocanje.si.

Rok za oddajo ponudbe je 18.9.2019 do 9:00. Ponudbe se oddajajo elektronsko na spletni strani https://ejn.gov.si.

Priponke