E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

03.09.2019 NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji - oz. menjavi zemljišč

Številka: 478-32/2018

Datum: 2. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji -  oz. menjavi zemljišč

 

1.            Podatki o nepremičninah, vse k.o. Medvedje selo-Kresna ulica

Nepremičnina, s katero Občina Trebnje razpolaga:

PARC. ŠT.

K.O.

LASTNINSKA PRAVICA

IZMERA V M2

IZHODIŠČNA VREDNOST

(v EUR)

626/11

1421 Medvedje selo

Občina Trebnje

75

3.975

 

SKUPAJ:

75

3.975

 

 

 

 

 

Nepremičnina, ki jo Občina Trebnje pridobiva:

PARC. ŠT.

K.O.

DEJANSKA RABA

IZMERA V M2

IZHODIŠČNA VREDNOST

 (v EUR)

626/14

1421 Medvedje selo

Pozidano zemljišče

13

689,00

 

SKUPAJ:

13

689,00

 

 

 

 

 

Doplačilo razlike v vrednosti menjanih zemljišč v višini 3286,00 EUR.

 

2.            Rok za izjavo o interesu

Rok za izjavo o interesu je: 23. 9. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine oz. menjavo nepremičnin, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

 3.            Kontaktna oseba

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

 4.            Drugi pogoji

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja  oz.  menjave z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic, l.r.

                                                                                                    ŽUPAN

Priponke