E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

30.08.2019 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČA V NAJEM

Številka: 478-19/2019

Datum: 29. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine-zemljišča v najem

 

I.              Predmet oddaje v najem območje zemljišč za postavitev začasnih oglasnih panojev 3m x 4m

 

naselje

parcela

k.o.

Okvirna površina za najem

Višina  v EUR/leto-brez DDV¸*

Mesto Trebnje in okolica

343

1422 Trebnje

12 m2

1.450 EUR

888

1.450 EUR

369/28

1.100 EUR

 

*Če je dvojni pano, 2x(3m x 4m) se podvoji tudi najemnina.

 

Trajanja najema: Za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

 

II.            Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 18. 9. 2019 do 10. ure.

Vse stranke, ki so  zainteresirane za najem omenjenega zemljišča naj podajo kratko izjavo, da so zainteresirani za  najem in naj navedejo svoje podatke.

 

 III.           Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

IV.          Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic

                                                                                                    ŽUPAN

Priponke