E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

29.08.2019 Javno naročilo: Izvajanje geodetskih storitev - sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2019 - 2023

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Izvajanje geodetskih storitev-sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2019-2023.

Geodetske storitve prvenstveno obsegajo IZMERE DOLŽINSKIH OBJEKTOV - CEST, POSTOPKE UREDITEV MEJ IN PARCELACIJE NEPREMIČNIN. Geodetske storitve lahko obsegajo tudi druge geodetske storitve glede na potrebe naročnika (nove izmere, komasacije, izravnava mej, določitev zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišč, sprememba bonitete zemljišč, izdelava geodetskih načrtov, ureditev mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, etažni načrti in druge).

Naročilo se oddaja s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Čas trajanja okvirnega sporazuma je 48 mesecev.

 

 

Rok za postavitev vprašanj

do 23. 9. 2019 do 09:00

Rok za predložitev ponudb

do 3. 10. 2019 do 09:00

Odpiranje ponudb

3. 10. 2019 ob 09:01

 

                                                   Alojzij Kastelic l. r. 

                                                        župan 

 

 

Priponke