E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

13.08.2019 JNMV: Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

Občina Trebnje vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz spodaj priložene razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila male vrednosti »Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče«

 

 

Rok za oddajo ponudbe: 20. 8. 2019 do 9.00. ure

Odpiranje ponudb: 20. 8. 2019 ob 9.05. uri

Priponke