E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

20.06.2019 NAMERI O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI OZ. MENJAVI ZEMLJIŠČI

Številka: 478-41/2016

Datum: 20. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic,  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč

 

I.              Podatki o nepremičnini, s katero Občina Trebnje razpolaga:

Lokacija: Mačji dol

K.o.

Parc.št.

Dejanska raba

Skupna površina v m2

Izhodiščna vrednost

 

1404

1003/31

Funkcionalno zemljišče k objektom na  parceli 119/3 k.o. Dolga njiva

46

736,00

Skupaj

 

46

736,00

 

II.            Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 10. 7. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

III.           Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

IV.          Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic

                                                                                                    ŽUPAN

 

 

 

Številka: 478-12/2019-

Datum: 20. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic,  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19), naslednjo

 

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč

 

Podatki o nepremičnini, s katero Občina Trebnje razpolaga:

Lokacija: Dolenja Nemška vas

K.o.

Parc.št.

Dejanska raba

Skupna površina v m2

Izhodiščna vrednost

 

1420

1192/3

dostopna pot, ki ni v splošni rabi

175

5. 390

Skupaj

 

175

5.390

 

Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 10. 7. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic

                                                                                                    ŽUPAN

 

Priponke