E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

13.06.2019 JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA PROJEKT »PROSTOFER«

  1. Predmet poziva je  izbor in financiranje izvajalcev projekta »PROSTOFER«.

 

S projektom želi občina zagotoviti izvajanje brezplačne storitve prevoza  za starejše socialno šibke prebivalce na območju občine Trebnje z namenom izboljšanja mobilnosti ter s tem socialne vključenosti starejših, upokojencev in invalidov v občini Trebnje.

Na območju občine Trebnje ni organiziranega javnega prevoza, zato se s projektom zagotavlja mrežo brezplačnih prevozov in cenovno dostopnost mobilnosti in brezplačni prevoz starejšim,

socialno šibkim občanom občine Trebnje, ki nimajo lastnega prevoza oziroma imajo omejen dostop do mobilnosti. 

Izvajalec bo izvajal storitev 12 mesecev.

 

Vloge morajo biti predložene najkasneje 20. 6. 2019, v ovojnici »ne odpiraj, vloga na javni poziv prostofer«

Priponke