E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

07.06.2019 Projekt AQUARES: Drugi posvet deležnikov o ponovni uporabi vode v Sloveniji

V torek, 28. 5. 2019 smo v Trebnjem v okviru projekta AQUARES organizirali drugi posvet deležnikov o ponovni uporabi vode. Tematika tokratnega srečanja je bila medsektorski pristop in prepletanje različnih politik pri naslavljanju ponovne uporabe vode. Posveta so se udeležili predstavniki resornih ministrstev in vladnih služb, raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij, lokalne skupnosti, gospodarstva in komunalnih podjetij.

Dr. Nataša Atanasova s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je poudarila, da je odpadna voda vir in ne odpadek. Po načelih krožnega gospodarstva se želi spodbuditi ponovno rabo vode in doseči bolj trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Predstavila je primere iz tujine, kjer uspešno ponovno uporabljajo vodo. To počnejo ne samo v sušnem Mediteranu, ampak povsod tam, kjer bi radi ohranjali vire in minimizirali odpadke. Dr. Andrej Udovč z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil pilotni projekt spodbujanja razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike, ki omogoča pridelavo ob do 90 % manjši porabi vode v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom in ponovno uporabo vode iz ribogojstva. V zadnjem delu je mag. Nataša Vodopivec z Ministrstva za okolje in prostor RS spregovorila o smernicah za ponovno uporabo vode v kmetijstvu, ki jih pripravlja EU in jih bo morala implicirati tudi Slovenija.

V Sloveniji so glavne ovire za krožno gospodarjenje z vodo: zakonodaja, ki ne premore standardov za ponovno rabo vode; družbena sprejemljivost; obstoječa infrastruktura in razpoložljivo znanje v stroki, saj implementacij v praksi praktično ni. Vsi udeleženci so pozdravili takšne posvete, da se pogovarjamo o tej, v luči podnebnih sprememb in naraščanja svetovnega prebivalstva, vse pomembnejši tematiki.

 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Galerija