E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

07.05.2019 ZDRAVJE V OBČINI TREBNJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zbral ključne kazalnike zdravja po občinah v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. S tem želijo spodbuditi odločevalce na lokalni ravni k promociji in krepitvi zdravja svojih prebivalcev. V sodelovanju z ARSO so upoštevali tudi vplive okolja na prebivalstvo in kako le ti lahko opazno poslabšajo zdravstveno stanje ljudi.

Občina Trebnje je z indeksom 23 % bolj razvita od slovenskega povprečja. Tudi prirast prebivalstva in stopnja delovne aktivnosti znatno presegata slovensko povprečje. Trebnje ima 1,07 % prirasta prebivalstva, medtem ko ima Slovenija samo 0,05 % prirasta letno. Stopnja delovne aktivnosti pa je 13,1 % višja od slovenskega povprečja.

Za astmo v  Sloveniji zboli povprečno 1.1 otrok oz. mladostnikov na 1000 prebivalcev, v Trebnjem le 0,4 na 1000 prebivalcev.

Med otroci v trebanjski občini je večji delež prehranjenih otrok, telesni fitnes otrok pa kljub temu ne odstopa bistveno od slovenskega povprečja.

Trebanjci so med najbolj odzivnimi občinami v preventivna programa Program Svit (66,1 %) in Program Zora (73,8 %). Obolelosti za različnimi vrstami raka  kljub temu značilno ne odstopa od slovenskega povprečja.

Žalostno je dejstvo, da si v naši občini kar 28 oseb na 100 000 prebivalcev vzame svoje življenje. V državi je povprečje 20 oseb.

Med njimi je NIJZ v poročilu večjo pozornost namenil:

  • onesnaženosti zraka s PM delci,
  • vročinskim valovom,
  • klopnemu meningoencefalitisu,
  • pitni in kopalni vodi ter
  • azbestnim vlaknom.

 

PM delci še posebej ogrožajo zdravje otrok, ostarelih in kroničnih bolnikov. Količina PM delcev je večja v kurilni sezoni in ob prometnih cestah.

Tudi globalno segrevanje negativno vpliva na zdravje občanov. Vročinski valovi so vse bolj pogosti tudi v Sloveniji. Negativne posledice dolgotrajne hude vročine najbolj občutijo starejši in bolniki s kroničnimi srčno - žilnimi boleznimi. Bolj so ogroženi prebivalci mest, kjer ni dovolj vegetacije, ki vročinske valove omili.

Od leta 2008, ko so začeli izvajali monitoring, ni bilo v trebanjski občini niti enega primera klopnega meningoencefalitisa, medtem ko je slovensko povprečje 9,7 obolelih na 100 000 prebivalcev.

Tudi stanje pitne vode je v trebanjski občini dobro. Veliki in srednji vodovodi, ki oskrbujejo 1000 in več prebivalcev, imajo praviloma ustrezno kakovost pitne vode. Manjši vodovodi so težji za upravljanje in bolj podvrženi okužbam z mikroorganizmi.

Pazite na svoje zdravje. Vsakodnevno se gibajte na svežem zraku in jejte zdravo in zmerno.  Predvsem pa se veliko smejte, saj je smeh pol zdravja.

 

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti