E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

12.04.2019 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE - POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM ALI BREZPLAČNO UPORABO

Številka: 363-19/97-

               36102-7/99-

Datum: 12. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), naslednjo

 

 

N A M E R O

 

o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine-poslovnih prostorov v najem ali brezplačno uporabo

 

I.              Predmet oddaje sta dve pisarni na naslovu Gubčeva c 16, 8210 Trebnje

 

Stavba

Del stavbe

Kvadratura

Višina najemnine na mesec*

Lastništvo

497

Posamezni del št. 4

11,1 m2

6-9€/m2

Občina Trebnje

497

Posamezni del št. 2

20,70 m2

6-9€/m2

Občina Trebnje

  • Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin  za poslovne prostore (Uradni list RS, št. 68/05) določa višino 6€/m2 za kulturne, umetniške, zdravstvene, socialne storitve in pol. stranke, za profitne dejavnosti 9€/m2.
  • Za brezplačno uporabo mora stranka izkazati, da izpolnjuje pogoje iz 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti: npr. če gre za nevladne organizacije, katerim je podeljen status delovanja v javnem interesu.

 

Trajanja najema: Za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

 

II. Rok za izjavo o interesu je: 3. 5. 2019 do 10. ure.

Vse stranke, ki so  zainteresirane za najem  oz. brezplačno uporabo omenjenega prostora naj podajo kratko izjavo, da so zainteresirani za  najem in naj navedejo svoje podatke. Strankam, ki so že izrazile interes za najem, izjave  ni potrebno ponovno posredovati.

 

 

III. Kontaktna oseba   za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

 

 IV.          Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                              Alojzij Kastelic

                                                                                                    ŽUPAN l.r.

Priponke