E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

10.04.2019 JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PREDLOGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI TREBNJE

Številka: 007-1/2019-17

Datum: 10. 4. 2019

 

ZAINTERESIRANA JAVNOST

 

ZADEVA:        JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PREDLOGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI TREBNJE

 

Z namenom zagotavljanja seznanitve zainteresirane javnosti, v zasledovanju večje kakovosti in družbene sprejemljivosti predpisov, dajem župan Občine Trebnje, v skladu z določbami Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), v javno obravnavo osnutek predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje.

Osnutek predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje z obrazložitvijo je objavljen na spletni strani Občine Trebnje.

Javna obravnava traja od srede, 10. aprila 2019, do petka, 10. maja 2019.

Vsa zainteresirana javnost lahko v času javne obravnave svoje pripombe, predloge in komentarje odda pisno na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali jih posreduje po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.

Pripombe, predlogi in komentarji naj bodo obrazloženi, prav tako naj bo jasno razvidno, na katere določbe osnutka predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje se nanašajo.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

Vročiti:

-       z javnim naznanilom na oglasni deski in spletni strani Občine Trebnje

Vložiti:

-       v spis

Priponke