ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

12.02.2019 RAZGLASITEV LETA 2019 ZA “LETO PROMETNE VARNOSTI V OBČINI TREBNJE”

 

Občina Trebnje je razglasila leto 2019 za “Leto prometne varnosti” z razlogom izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu. Poglavitni poudarek bo namenjen telefoniranju med vožnjo, ki predstavlja vse bolj pereč problem med vozniki in prizadevanjem, da bi vozniki dosledno uporabljali varnostni pas.

Strokovnjaki ugotavljajo, da se vozniki žal premalo zavedajo,

  • da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost. Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signaliizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti.Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje in
  • da je varnostni pas vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu.

Skladno s 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) občinski redarji na občinskih cestah v naselju, zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad uporabo varnostnega pasu med vožnjo (33. člen ZPrCP) in prepovedjo uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (35. člen ZPrCP). Medobčinsko redarstvo bo nadzor opravljalo zlasti v bližini šol in vrtcev ter v strnjenih naseljih.

 

Občina Trebnje bo v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, ki ima znanje in izkušnje s področja preventivnega delovanja, z različnimi dejavnostmi v okviru izdelanega letnega programa, vplivala na pravilno odločanje voznikov in jih usmerjala v zbranost, treznost in osredotočenost za volanom.

 

Vozimo pametno.

Občinska uprava Občine Trebnje

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

 

sekcija galerijaGalerija