E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

03.12.2018 Javni razpis za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje in občini Mirna za leto 2018

 

JAVNI RAZPIS

 

 

za podelitev priznanj »ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje in občini Mirna za leto 2018

 

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« (Ur. l. RS št. 98/2015) Športna zveza občin Trebnje in Mirna (TIM) poziva športna društva in klube, ostale izvajalce letnega programa športa in občane v občinah Trebnje in Mirna, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj:

 

                                        Športnik leta za leto 2018.

 

Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Strokovni svet za izbor in podeljevanje priznanj najboljšim športnicam in športnikom ter športnim delavkam in delavcem vsako leto podeli največ tri športne nagrade Športnik leta, največ tri športne plakete, največ pet športnih znakov. Podeli se tudi priznanje Športnik leta po izboru navijačev, priznanje Mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa, priznanje športni delavec leta, posebno priznanje za izjemen športni uspeh in jubilejno priznanje za okrogle obletnice delovanja športnih društev ali klubov.

Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

 

Priznanja so:

 

1.   športnik leta

2.   športnica leta

3.   športna ekipa leta

4.   športni znak

5.   športnik leta po izboru navijačev

6.   športni delavec leta

7.   mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa

8.   posebno priznanje za izjemne športne dosežke

9.   jubilejno priznanje  (društva, klubi)

10. plaketa za delo v športu

 

 

Celoten razpis je objavljen na spletnih straneh občin Trebnje in Mirna.

Vse predloge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na obrazcu, ki je na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leonu Lobetu – 041/333-009. Predlogi se pošljejo na naslov

Športna zveza občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM), Trubarjeva 2, Trebnje ali na e-naslov: sportnazvezaobcintrebnjeinmirn@gmail.com najkasneje  do 5. januarja 2019. Javna razglasitev nagrajencev bo februarja 2018 na prireditvi "Športnik leta" katera bo na Mirni.

 

Obvezne sestavine predloga so:

-          naziv priznanja, za katerega se kandidat predlaga,

-          ime in priimek oziroma naziv kandidata,

-          naslov oziroma stalno prebivališče kandidata, e-mail in GSM,

-          športni dosežek, delo ali jubilej, za katerega se kandidat predlaga za priznanje (za dosežke na tekmovanjih je potrebno priložiti ustrezen dokaz),

-          ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom pooblaščene osebe.

V primeru, da predlog ne bo vseboval vseh zgoraj navedenih zahtev, bo vloga zavrnjena.

 

 

 

Datum: 3. 12. 2018

 

                                                                         Leon Lobe l.r.

                                                                            Sekretar 

                                                                     Športne zveze občin

                                                                        Trebnje in Mirna

 

 

Priponke