E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

30.05.2018 OŠ VELIKI GABER BOGATEJŠA ZA DVE NOVI KOLESI

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Občini Trebnje je na podlagi sklepa, sprejetega na svoji 18. redni seji z dne 24. 4. 2018, izvedel nabavo dveh novih koles z vso obvezno opremo. Prošnji Osnovne šole Veliki Gaber je bilo pozitivno ugodeno, saj bosta predmetni kolesi, poleg že dveh nabavljenih koles, ki jih je SPVCP OŠ Veliki Gaber zagotovil v preteklem letu, služili izvajanju usposabljanja za varno vožnjo s kolesom po predpisanem programu za OŠ.

 Vozimo varno!

 

SPVCP pri Občini Trebnje

Galerija


Priponke